Japans onderzoek toont bescherming vitamine D tegen kanker

Aan de meer dan zevenduizend onderzoeken die sinds de eeuwwisseling verschenen zijn over de relatie tussen vitamine D en kanker hebben onderzoekers een omvangrijke studie toegevoegd die opnieuw de inverse associatie tussen beide laat zien. Het totale kankerrisico neemt af wanneer de vitamine D-bloedspiegel een optimaal niveau heeft bereikt, ook al is het geen uitgemaakte zaak welk niveau dat precies is. Het verband gaat op voor alle (kwantitatief belangrijke) soorten kanker, maar is het sterkst bij leverkanker.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!