Gezondheidsschade alleen voor bewerkt vlees aantoonbaar

‘Consuming a modest amount of unprocessed meat as part of a healthy dietary pattern is unlikely to be harmful,’ aldus een van de auteurs van een studie1 naar de relatie tussen vlees en hart- en vaatziekten c.q. sterfte. Ook voor wit vlees werd geen schade vastgesteld. Bewerkt vlees toonde echter een overduidelijke associatie met verhoogde gezondheidsrisico’s. Volgens een ander onderzoek2 hoort daar ook dementie bij.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!