Gezonde voeding

Uit recente research blijkt dat leermogelijkheden, geheugen en stemming beïnvloed worden door de voeding. Een van de hersenstructuren die geassocieerd is met 'leren', geheugen en stemming is de hippocampus, één van de twee hersenstructuren waar ook op volwassen leeftijd nog neurogenese plaatsvindt, d.w.z. nieuwe neuronen worden gevormd. (AHN: adult hippocampal neurogenesis). AHN speelt een grote rol in het behoud van de cognitieve functie op latere leeftijd; neurodegeneratieziekten zoals Parkinson en Alzheimer gaan gepaard met defecten in de AHN.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!