Geen hoger risico op nierstenen door oxalaat in groene thee

Groene thee zou door de aanwezigheid van oxalaat nierstenen kunnen bevorderen, maar dit blijkt niet uit een in 2019 gepubliceerd onderzoek. Bij een vergelijking tussen twee groepen mensen waren er geen verschillen van betekenis tussen degenen die wel en degenen die geen groene thee dronken. Bij vrouwen leek van groene thee zelfs een preventief effect uit te gaan op het ontstaan van een bepaald soort nierstenen.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!