Elektroacupunctuur als behandeling van autisme

Elektroacupunctuur kan de symptomen van ASS (autismespectrumstoornis) bij kinderen verminderen. Hun taalvaardigheid gaat erop vooruit en ze houden meer rekening met sociale prikkels. Ze lachen vaker en ze reageren sneller als iemand hun naam roept. Deze bevindingen werden afgeleid uit dagboeken die de ouders bijhielden tijdens de studieperiode.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!