Weet hoe het ervoor staat met jouw vetzuurprofiel; meten is weten

Het belang van een gezonde omega-3-index voor onder andere ons brein, ons hart en onze ogen als onderdeel van gezond ouder worden staat buiten kijf. Ook wordt er steeds meer bekend over omega-3 en het effect op ons microbioom, de verzameling bacteriën in onze darmen.

Veel gezondheidsprofessionals denken echter op basis van alleen de lipide-inname een goede inschatting te kunnen maken van de omega-3 en de status van andere vetzuren van hun klant.

Uit onderzoek blijkt dat dit vaak geen correcte aanname is. Inname van omega-3 staat niet gelijk aan opname van omega-3. Onder andere genetica, het innamemoment en de kwaliteit en vorm van het supplement kunnen tot grote verschillen in opname tussen individuen leiden.

In navolging van het Netherlands Heart Journal (Feb 2023) benadrukt Wouter de Jong in deze workshop het belang van het met regelmaat meten van het vetzuurprofiel door middel van een betrouwbare indextest.

Na de workshop kun je op de beursvloer gebruik maken van een beursaanbieding met de Omega-3 Indextest van WHC Labs.

Over de spreker

Wouter de Jong studeerde af aan de Haagse Hogeschool voor Voeding en Diëtetiek. Daarna specialiseerde hij zich in (top)sport, orthomoleculaire voedingsleer, klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) en natuurgeneeskunde.

Wouter de Jong heeft zich gespecialiseerd in de effecten van voeding en suppletie en heeft zich daarbij toegelegd op de spijsvertering, darmproblematiek en alles wat hiermee samenhangt. Hij past zijn grote passie voor voeding, sport en ultieme gezondheid zelf dagelijks toe: walk your talk.

Wouter geeft regelmatig les, lezingen en presentaties in Nederland en België en is een bevlogen spreker. Wouter spreekt voor Care by Nature.

www.pro-active-medicine.nl of www.sportengezond.nl