VGBC2024 | Indicatiespecifieke probiotica in de praktijk

Indicatiespecifieke probiotica zijn probiotica waarvan de stammen speciaal geselecteerd zijn op hun bewezen positieve werking bij specifieke indicaties. Door de krachten van verschillende bacteriestammen met een specifieke werking te bundelen, ontstaat een gerichte, effectieve interventie op het microbioom.

Daarmee zijn we er nog niet; net zo belangrijk als klinisch bewezen effectiviteit is de toepassing en ervaring van het gebruik in de praktijk. Er is gebruikersonderzoek gedaan, dat is gepubliceerd in Beneficial Microbes. In het gebruikersonderzoek zijn de ervaringen van patiënten die 7-14 dagen probiotica gebruikt hebben, vastgelegd. De meerwaarde van gebruikersonderzoek voor de praktijk is dat inzicht wordt verkregen in de mate waarin de vaak heel tastbare behoeften van gebruikers, zoals beter slapen, energie en dagelijks welbevinden, worden vervuld door het gebruik van probiotica. Het patiëntenperspectief is een waardevolle aanvulling op klinische onderzoeken naar de effectiviteit van probiotica op klinische uitkomstmaten.

Na deze workshop ben je in staat je cliënten gerichter te adviseren over het inzetten van probiotica, waarmee het microbioom en daarmee de kwaliteit van leven positief beïnvloed kan worden.

Over de spreker

Dr. Karen Koning heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd met een focus op voeding en gezondheid. Tijdens haar afstudeerstage naar mechanismen betrokken bij antibioticaresistentie kwam ze erachter dat er naast ‘slechte’ vooral ook veel goede bacteriën bestaan. Haar interesse in de wonderlijke en toen nog grotendeels onbekende wereld van het menselijk microbioom was gewekt. Haar promotieonderzoek, binnen de afdelingen Medische microbiologie en Maag-Darm-leverziekten van het MUMC+, richtte zich vervolgens op het effect van antibiotica en probiotica op de microbiota en onze gezondheid.
Ze is gefascineerd door het microbioom en de rol hiervan in ziekte en gezondheid. Het is echt een van de missende puzzelstukjes.  Haar passie ligt dan ook in vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. Wetenschappelijk kennis en onderzoek toegankelijk maken voor zorgprofessionals en eindgebruikers.