VGBC2023 | Neuro-inflammatie, entiteit achter chronische pijn, vermoeidheid, fibromyalgie en alzheimer en parkinson

Tien jaar geleden werd je nog als charlatan onderuit gehaald als je sprak over een 'neuro-inflammatie'. Men was er nog steeds van overtuigd dat de hersenen beschermd werden tegen immunologische indringers en dat de default status van de hersenen gedefinieerd kond worden als immuuntolerant of zelfs immuun-geprivilegieerd, wat zou betekenen dat immuuncellen niet eens binnen zouden kunnen komen. Niets blijkt minder waar te zijn. Immuuncellen bezoeken de hersenen continu en blijken cytokinen te produceren die zorgen voor het gedrag dat nodig is om in bepaalde situaties te kunnen functioneren.

Neuro-inflammatie is dan ook vandaag de dag een erkend verschijnsel met vele gezichten. Een neuro-inflammatie kan hormetisch werken, leidend tot grotere systemische gezondheid. Een neuro-inflammatie kan benigne aflopen en dienen als een ‘groei’prikkel op cognitief niveau. Een neuro-inflammatie tijdens een acute infectie zorgt voor fysiologisch ziektegedrag, en een neuro-inflammatie kan en is de entiteit achter chronische pijn, vermoeidheid, fibromyalgie, alzheimer, parkinson en zelfs depressie en vele kankersoorten. Het is van belang om het verschil te kunnen maken tussen een benigne inflammatie die nodig is om de hersenen te versterken en een pathologische inflammatie die aanleiding kan zijn voor vele en zo niet alle systemische ziektebeelden. Dit is het thema van deze voordracht gebaseerd op veel eigen onderzoek aan onze leerstoel aan de Universiteit van Granada.

Over de spreker

Leo Pruimboom is biochemicus, fysiotherapeut en grondlegger van de klinische Psycho-Neuro-Immunologie. Met jaren van pionierswerk en voor een groot deel als een donquichot is Leo door de wereld getrokken om de klinische PNI groot te maken. Dit gezamenlijk met onmisbare mensen van de kPNI prof. dr. Bram van Dam, de medeoprichter van Natura Foundation Rik Bogaerds en de pioniers binnen de kPNI Tom Fox, Dany Serna, Elena Lopez en Pablo Martinez.