VGBC2023 | Inleiding van de keynotes

Voor de derde maal zal leefstijl- en huisarts Lieneke van de Griendt de keynotes aan elkaar praten, de inleiding verzorgen en een casus presenteren. 

Presentatie 1

Veel aandoeningen van het brein, zoals multipele sclerose, dementie, bipolaire stoornis, autisme, maar ook chronische depressie, berusten op een onderliggend ontstekingsproces: neuro-inflammatie. Hersencellen bestaan voor 10% uit neuronen (zenuwcellen) en 90% gliale cellen. Deze laatste vormen niet de lijm tussen de neuronen, zoals men eerst dacht, maar het blijken cellen te zijn met verschillende functies. 

15% van deze gliale cellen bestaat uit microglia, zij hebben een belangrijke immuunfunctie. Zij sporen infecties op en maken die ongedaan. Deze microglia zullen zich in een gezond brein in een ‘steady state’ door het hersenweefsel heen bewegen. Een verminderde -of juist hyperactieve- functie kan bijdragen aan een inflammatoir beeld van delen van het brein. Eenmaal geactiveerd, blijken deze cellen hypergevoelig voor trauma en leefstijl. Afhankelijk van de ernst van de zich inmiddels ontwikkelde symptomen (hoe milder, hoe gunstiger) kan mogelijk met de aanpak van leefstijl gezondheidswinst behaald worden. 

In deze inleidende presentatie zal kort worden geschetst wat neuro-inflammatie is, wat tot activatie (priming) van de microglia kan leiden, voor welke externe factoren deze geactiveerde microglia gevoelig zijn en welke leefstijl-, voeding- en suppletie strategieën aangewend zouden kunnen worden in de hoop klachten te verminderen.

Presentatie 2

In deze presentatie zullen twee casussen besproken worden van mensen met een neurodegeneratieve aandoening en daardoor veel klachten, die door middel van leefstijl-, voeding- en suppletie strategieën flinke gezondheidswinst wisten te behalen. Zonder het gebruik van medicatie.

 

Drs. Lieneke van de Griendt

Lieneke van de Griendt studeerde af als arts in 1991 in Rotterdam. Zij vervolgde haar opleiding tot huisarts in Leiden en studeerde daar af in 1995. Na vervolgens enkele jaren gewoond en gewerkt te hebben op Aruba, Bonaire en Curaçao, opende zij in 1999 haar eigen huisartsenpraktijk in Schiedam, waar zij nog altijd met veel passie en een geweldig team van medewerkers haar vak uitoefent. Sinds enkele jaren verbreedt zij – op een functionele manier – haar kijk op gezondheid en ziekte, waardoor haar liefde voor de geneeskunde een nieuwe impuls heeft gekregen. Zij is auteur van ‘Studeerden wij medicijnen of geneeskunde’.