VGBC2022 | Op eigen kracht, over zelfherstel, voeding en motivatie

Opening en inleiding

In 2020 gaven we 116 miljard euro uit aan de zorg, dat is per persoon gemiddeld € 6660,-.1 Dit is ruim 8% meer dan in 2019. De meeste kosten zaten in de verpleging, verzorging en bij de medisch specialistische zorg.2 Men wijt dit aan ‘vergrijzing en steeds duurdere zorg’. Maar wat dit eigenlijk betekent, is dat wij als dokters niet in staat zijn mensen gezond oud te laten worden. En dat klopt. In mijn spreekkamer behandelde ik mijn patiënten tot enkele jaren geleden louter met interventies (vooral medicijnen) die wel symptomen doen verdwijnen, maar niet de onderliggende oorzaak aanpakken. Eigenlijk kan ik dat als dokter ook helemaal niet, maar de patiënt zelf wel! Het gaat hier immers veelal om oorzaken die met behulp van leefstijl en voeding aan te pakken zijn. Denk aan een teveel van iets (macronutriënt-rijk voedsel, suikers, verkeerde vetten, stress, toxische stoffen en relaties), een tekort van iets (micronutriënt-rijk voedsel, gezonde mitochondriën, inspanning en ontspanning, slaap) of een metabole chaos, bijvoorbeeld ten gevolge van te veel of te vaak eten of medicatiegebruik.

Maar hoe krijgen we de patiënt zo ver dat hij begrijpt dat hij de regie in eigen hand mag (en moet!) nemen om het zelf herstellend vermogen aan te spreken?, gemotiveerd raakt om te willen veranderen en dat vol weet te houden?

Het thema van dit Congres is daarom dit keer: ‘Op Eigen Kracht’. Wij willen u de juiste tools aanleveren om zó met de patiënt aan de slag te kunnen gaan dat deze op eigen kracht voor daadwerkelijke veranderingen zorgt die leiden tot blijvende gezondheidswinst. Wij doen dat op deze dag door u kennis bij te brengen op het gebied van het metabolisme (en hoe hierop invloed uit te oefenen via de voeding), disfunctionerende mitochondriën, zorg (voeding) op maat en blijvende gedragsverandering.

1 CBS
Volksgezondheidenzorg.info en vektis.nl

Casuïstiek

Lieneke zal tijdens de laatste plenaire sessie enkele gevalstudies rond het congresthema met u delen.

Lieneke van de Griendt, huisarts en voorzitter

Lieneke van de Griendt studeerde af als arts in 1991 in Rotterdam. Zij vervolgde haar opleiding tot huisarts in Lieden en studeerde daarvoor af in 1995. Na vervolgens enkele jaren gewoond en gewerkt te hebben op Aruba, Bonaire en Curaçao, opende zij in 1999 haar eigen huisartspraktijk in Schiedam, waar zij nog altijd met veel passie en een geweldig team van medewerkers haar vak uitoefent. Sinds enkele jaren verbreedt zij – op een functionele manier – haar kijk op gezondheid en ziekte, waardoor haar liefde voor de geneeskunde een nieuwe impuls heeft gekregen. Zij is auteur van ‘Studeerden wij medicijnen of geneeskunde.’