VGBC2022 | Laboratoriumonderzoek voor gepersonaliseerd voedingsadvies

Chronische ziektes kunnen ontstaan vanuit verstoringen in zes metabole hoofdprocessen, onder te verdelen in de macronutriënten met het koolhydraat-, het eiwit- en het vetmetabolisme en de micronutriënten: redox-, zuur-base- en methyltransfer-metabolisme.

Er zijn ruim 60 verschillende testen beschikbaar middels bloed-, urine- en speekselafname, waarmee de zes metabole hoofdprocessen in kaart kunnen worden gebracht. De onderzoeken worden uitgevoerd met moderne laboratoriummethoden. Na analyse worden de data ingevoerd in een rekentool.

De interpretatie vindt per metabool hoofdproces plaats, met een integrale benadering van alle afwijkingen. Bij de interpretatie wordt als referentie gebruikgemaakt van de meest optimale waarde voor een gezond individu voor elke test, rekening houdend met leeftijd en geslacht. Uiteindelijk wordt uit alle data een advies gedistilleerd voor aanpassing van leefstijl, voeding en suppletie.

In de workshop wordt aan de hand van een casus de samenhang van de zes metabole processen uitgelegd en geleerd hoe dit integraal te interpreteren. Tijdens de presentatie worden onderlinge verbanden uitgelegd en inzichtelijk gemaakt volgens wetenschappelijke onderbouwing.

Over de spreker

Dr. Jan Hessels is klinisch chemicus en eigenaar van Hessels+Grob Laboratory Innovations, gespecialiseerd in preventieve gezondheid en voedingsgeneeskunde.

Hessels ontwikkelt laboratoriumtesten en is auteur van 40 wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd in internationale tijdschriften.