VGBC2022 | De vier pijlers van personalized nutrition

De definitie van personalized nutrition is 'het gebruik van persoonlijke informatie, dat wetenschappelijk gebaseerd met als doel om de gebruiker te empoweren om een duurzame positieve verandering in voedingsgedrag te bewerkstelligen. Dit zou vervolgens kunnen resulteren in meetbare effecten op persoonlijke doelen zoals gezondheidsbevordering, of ziekte verbetering of omkering'.

Ondanks dat de wetenschappelijke discipline van personalized nutrition nog in de kinderschoenen staat, laten de eerste resultaten veelbelovende effecten zien juist in de bevordering van het empoweren van de gebruikers. Naast biomedische informatie wat de eerste pijler is, zijn ook omgeving, gedrag, denken en gevoel belangrijke aspecten om mee te nemen in de leefstijladviezen. We hebben inmiddels diverse studies gedaan samen en in de klinische praktijk rondom (pre)diabetes met als doel duurzame gedragsveranderingen te bewerkstelligen die helpen om de ziekte om te keren.

Suzan Wopereis, Principal scientist systeem biologie, TNO

Dr. Suzan Wopereis is sinds 2006 werkzaam bij TNO bij het systeembiologie-onderzoeksteam waar ze haar onderzoek richt op ‘het meten van gezondheid en effecten van leefstijl op de gezondheid, waar ze als hoofdonderzoeker diverse publiek-private samenwerkingen coördineert rondom ‘gezondheid’ waarbij uitgebreide fenotypering in combinatie met op maat leefstijlinterventies worden toegepast middels een combinatie van genomics, wearables, gedrags­veranderings­theorie, bioinformatica, artificial intelligence en infrastructuren. Dr. Suzan Wopereis is bestuurslid van Lifestyle4Health met de missie om in de aankomende 10 jaar leefstijlgerelateerde ziekten te halveren. Ze coördineert binnen Lifestyle4Health de programmalijn biologie. Dr. Suzan Wopereis heeft in PhD in de medische wetenschappen van het Radboud UMC (2006).