Probiotica

In de loop der jaren heb ik veel onderzoek gedaan naar probiotica en daar voor publiek met wisselende samenstelling lezingen over gehouden. Het blijft een verwarrende term, probiotica. Ze zijn gedefinieerd als levende micro-organismen die, wanneer in voldoende hoeveelheid ingenomen, een gezondheidsbevorderend effect hebben. Dat is de definitie van de WHO en de FAO. Definities zijn nooit zo heel duidelijk, ook deze niet. Wanneer moeten de micro-organismen leven? Op het moment van inname of ook nog langer, en zo ja, hoe lang dan nog? Wat zijn voldoende hoeveelheden? Een miljoen, nee dat is te weinig, een miljard, dat zou kunnen, of nog meer? En dan het moeilijkste deel van de definitie: het gezondheidsbevorderende effect. Is dat vanuit een ongezonde situatie (een ziekte of aandoening) of vanuit een gezonde situatie (langer gezond blijven).

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!