Co-enzym Q10-suppletie mogelijk van toegevoegde waarde bij infecties

Er zijn aanwijzingen dat suppletie met co-enzym Q10 van nut kan zijn bij griep en andere infecties. Met name ouderen, waarbij de spiegels van co-enzym Q10 gewoonlijk afnemen, zouden er baat bij kunnen hebben. Een lagere spiegel van co-enzym Q10 kan een negatief effect hebben op de afweeractiviteit van immuuncellen en op het beperken van ontstekingsreacties. Het mogelijke belang van suppletie met co-enzym Q10 voor de weerbaarheid tegen infecties krijgt nu ook in verband met COVID-19 meer aandacht van onderzoekers.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!