B12 ontsluierd?
Een nog steeds mysterieus vitamine
Vitamine B12

Een ernstig vitamine B12-tekort (B12, cobalamine) veroorzaakt anemie en neurologische en psychiatrische afwijkingen.1-5a B12-deficiëntie komt veel voor onder ouderen.5a,6,7 In de UK bedraagt het risico hierop ongeveer 10% bij de 65- tot 74-jarigen en 20% bij ouderen boven de 74 jaar.8 Onvoldoende B12-inname is de belangrijkste oorzaak van een B12-tekort bij jongvolwassenen, terwijl onvoldoende B12-opname de belangrijkste oorzaak is bij ouderen.7 Dit artikel gaat dieper in op de materie dan mijn vorige bijdrage in Voedingsgeneeskunde jg. 17 nr. 5, ‘Vitamine B12, het vitamine waarom wordt gevochten’.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!