Hoezee en het luidt victorie

De haringkraam tegenover de apotheek heette in Joure in de zeventiger jaren al de ‘Gezonde apotheek’. Toch duurde het nog tot 2021 voordat Utrechtse farmacologen een lijst van celreceptoren opstelden waarvan bekend is dat ze zowel actief werken met bepaalde medicijnen als met voedingsstoffen. Wij van voedingsmedicijn zouden bijna zeggen: logisch, toch! Voor veel farmaceuten en medici was dit lange tijd zeker niet het geval en ook wij hebben het nooit kunnen bewijzen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!