De veelbelovende gezondheidswaarde van prebiotica

De wetenschappelijke belangstelling voor het bijzondere vermogen van fermenteerbare voedingsvezels en andere prebiotica neemt toe. Tegelijkertijd ontstaan er dankzij nieuwe moleculaire technieken steeds meer (gezamenlijke) initiatieven om het darmmicrobioom in kaart te brengen. Dit helpt enorm bij het vergaren van kennis over de invloed van prebiotica op het darmmicrobioom en de daaruit voortvloeiende gezondheidseffecten. Onderstaand een overzicht van de huidige kennis op dit gebied.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!