Oxaalzuur
Te mijden of niet de moeite?

Oxalaat is een antinutriënt en een afvalstof van het metabolisme. Het grootste gevaar dat deze stof vormt, zijn nierstenen. Oxalaatrijke voeding, calcium en darmbacteriën bepalen samen het lot van oxalaat uit voeding, terwijl het metabolisme van aminozuren en ascorbaat ook hun steentje bijdraagt aan de uitscheiding van oxalaat. Hoe evident het ook lijkt, oxalaatrestrictie is nog steeds geen evidence-based behandeling.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!