Nitraat: goed of slecht?
De nitraatparadox

De mensheid gaat erg onzorgvuldig met stikstof om. Een beetje hetzelfde verhaal als koolstof: we extraheren massaal stikstof uit natuurlijke reserves en we injecteren ze in bodems om gewasgroei te stimuleren. Dit nitraat komt onvermijdelijk in grond- en drinkwater terecht. Dat is niet goed voor het milieu en niet goed voor de gezondheid. In de jaren negentig was nitraat in drinkwater een belangrijk aandachtspunt, terwijl het nu vooral om farmaca, pesticiden en microplastics gaat, een thema dat in dit nummer behandeld wordt.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!