Bacopa monnieri
Bacopa monniera en cognitie

Veel mensen ervaren geleidelijk een verminderd geheugen naarmate de leeftijd vordert. Een deel van de populatie ervaart vervolgens mild cognitive impairment (MCI). De geschatte prevalentie van MCI ligt tussen de tien en twintig procent van de ouderen boven de 65 jaar. Bij bijna de helft van de mensen met MCI worden de klachten geleidelijk ernstiger. Uit enkele longitudinale studies blijkt dat bij een substantieel deel van deze populatie het risico toeneemt op de ontwikkeling van een vorm van dementia.1-4 Het effectief behandelen van MCI is niet makkelijk, daar de etiologie niet goed wordt begrepen. Wel is vastgesteld dat het verlies van cholinerge activiteit de primaire disfunctie is. Het in een vroeg stadium ondersteunen van de neurotransmitterfunctionaliteit bij MCI en diverse vormen van dementie, zoals bij de ziekte van Alzheimer, kan zinvol zijn. Bacopa monniera is een fytotherapeuticum dat hiervoor mogelijk geschikt is.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!