NMDA en glutamaat
Brandgevaar? Of toch niet?

N-methyl-D-aspartaatreceptoren (NMDAr) zijn glutamaat-georiënteerde neuronale communicatiekanalen, die een belangrijke rol vervullen bij het biologisch functioneren van het centrale zenuwstelsel in hogere organismen. NMDAr zijn feitelijk proteïnen die als poortwachters kunnen functioneren op zenuwcellen. Abnormale expressie en verstoorde functionaliteit van NMDAr worden geassocieerd met talloze neurologische afwijkingen en ziektebeelden. Zo kan een hypofunctie resulteren in verminderd cognitief functioneren, terwijl hyperstimulatie excitotoxiciteit en neurodegeneratie kan veroorzaken. Om deze reden zijn NMDAr belangrijke therapeutische targets bij neuropathologische ziektebeelden, van o.a. hersenbloedingen, cerebrale traumata, dementie, epilepsie en neuropathie tot aan schizofrenie en tal van andere gedragsgerelateerde aandoeningen. De meeste farmaceutica gericht op beïnvloeding van NMDAr hebben tot op heden beperkt effect en vaak onverwachte, ongewenste bijwerkingen.1-3

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!