Magnesiummetaal
Hoe meet ik magnesium?

Magnesium is een essentiële voedingsstof, die regelmatig en in voldoende hoeveelheid moet worden geconsumeerd om een tekort te voorkomen. Van de totale hoeveelheid magnesium in het lichaam (circa 20 mmol/kg vetvrije massa, totaal circa 20 - 26 gram) bevindt zich 60 % in botweefsel, 39 % in lichaamscellen en 1% in de extracellulaire ruimte (weefselvloeistof, lymfe, 0,3 % in serum). Een derde van in botweefsel opgeslagen magnesium fungeert als buffer. Dit magnesium kan naar het bloed ‘lekken’ als de (extracellulaire) serumspiegel van magnesium, die binnen nauwe grenzen wordt gehouden, te laag dreigt te worden door een verstoorde balans tussen darmopname en nieruitscheiding. De uitwisseling van magnesium tussen bloed en weefsels verloopt traag.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!