Nieren bij diabetes
Diabetische nefropathie
Ondersteuning met (fyto)nutriënten

Diabetische nefropathie, chronische nierziekte door diabetes mellitus, leidt in twintig tot veertig procent van de gevallen tot nierfalen. Een gebrekkige glycemische controle, hyperlipidemie, hypertensie en daarmee samenhangende AGE-vorming, oxidatieve stress, endotheeldisfunctie en laaggradige ontsteking bevorderen (progressie van) deze diabetescomplicatie. Voornamelijk in preklinische studies is aangetoond dat diverse (fyto)nutriënten diabetische nefropathie remmen, waaronder berberine, taurine, silymarine, curcumine, carnosine en groene thee-extract.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!