Traumaverwerking via oogbewegingen
Eye movement desensitization and reprocessing: state of the art

Traumata oplossen door de ogen van links naar rechts te laten bewegen: het is hypnose noch hocus pocus. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) beoogt om de kracht van traumata te verzwakken door tijdens de psychotherapeutische sessie de ogen te laten bewegen. Deze fascinerende vorm van psychotherapie wordt vaak nog met scepsis bekeken. De neurobiologie zal daarom in de toekomst meer inzicht moeten geven. Feit is dat het toepassingsgebied van EMDR almaar breder wordt.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!