Nutriphyt

Over Nutriphyt

Wij zijn er van overtuigd dat bij het werkelijk oplossen en voorkomen van gezondheids-problemen zuivere en natuurlijke stoffen moeten worden gebruikt en geen kunstmatig afgeleide varianten. Natuurlijke stoffen bevatten een code die door ons lichaam wordt herkend.

Wij zijn namelijk niets anders dan de natuur zelf. Door deze herkenning kan ons lichaam op efficiënte wijze deze natuurlijke stoffen benutten om zichzelf in de meest optimale staat van gezondheid te brengen.

Gezondheid is normaal en geen bijzonderheid. Wij willen dat iedereen toegang heeft tot gezondheid, door ziekten te voorkomen en te genezen in plaats van symptomen bestrijden. Daarom ondersteunen wij met onze producten het menselijk lichaam en voorzien het van die specifieke natuurlijke stoffen, die het werkelijk nodig heeft.

https://www.nutriphyt.nl/files/2012/08/home_foto.jpg

Dit doen we door eeuwenoude tradities, denkwijzen en nieuwe technologieën met elkaar te verbinden. Een kruisbestuiving, een samengaan van oude en nieuwe ideeën. Wij stellen ons niet alleen ten doel de best mogelijke producten uit natuurlijke grondstoffen te maken, maar ook om kennis hierover te delen met zowel medische professionals als met consumenten. Wij onderhouden nauwe contacten met universiteiten om onze ideeën te toetsen en te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Daardoor openen zich telkens weer nieuwe en verrassende wegen. Nieuwe wegen waarlangs onze producten kunnen bijdragen aan het succes van uw behandeling.

Wij laten ons leiden door originaliteit, openheid en bewustwording. Wij bieden mensen de mogelijkheid meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Wij ondersteunen de originele denkers, de eerlijken en de eigenzinnigen die oprecht zijn en durven te openen, te veranderen en te confronteren. Die durven op te staan tegen machtsblokken en ongezonde regelgeving. Die zich niet laten leiden door omzet of winst. Die mensen alert maken en met originele denkkracht daadwerkelijk nieuwe wegen openen.

Vanzelfsprekend dragen ook wij onze verantwoording door de natuur te respecteren en te streven naar een minimum aan afval en een maximum aan recycleerbaar en biologisch afbreekbare materialen.

Nutriphyt besteedt veel geld, tijd en aandacht aan research & development en het op de markt brengen van vernieuwende producten die alle noodzakelijke bouwstenen bevatten om het lichaam optimaal te laten functioneren. Hierbij wordt er op toegezien dat alles gebeurt op een wetenschappelijk onderbouwde manier; dit betekent onder andere dat er alleen gebruik wordt gemaakt van natuurlijke en gestandaardiseerde producten en stoffen waarvoor er degelijk wetenschappelijk materiaal voorhanden is.

Nutriphyt ziet het als haar taak om artsen en therapeuten op de hoogte te houden van alle kennis en ontwikkelingen, onder meer in de vorm van seminars en congressen.

Nutriphyt NV werd in 2002 opgericht door Dhr. Gabriël Devriendt.

Gabriël Devriendt