Bijscholing: Brein & Neurotransmitters
Cursus

Het menselijk lichaam bestaat uit een veelomvattende samenwerking tussen organen, cellen, systemen en gedragingen zoals slapen, waken, denken, onthouden, waarnemen, spreken, voelen, bewegen en handelen. Neurotransmitters zijn de boodschappers in ons lichaam die dit alles regelen en bepalen in grote mate hoe we ons voelen en wat wij doen. Onze hersenen en ons lichaam bevatten meer dan honderd bekende neurotransmitters. De hersenen bevatten miljarden neuronen, die via neurotransmitters met elkaar communiceren. Alles wat we consumeren, het voedsel en de voedingssupplementen die we tot ons nemen, heeft invloed op onze neurotransmittersystemen. Het is dan ook niet gek dat de neurotransmitters vaak uit balans zijn.

De belangrijkste neurotransmitters zullen in deze cursusdag besproken, waaronder acetylcholine, dopamine, endorfine, GABA en serotonine. Met behulp van voedingsadviezen, het juiste dieet en het gericht adviseren van voedingssupplementen kunnen we de belangrijkste neurotransmitters selectief beïnvloeden. In deze cursus krijgt u inzicht in de mogelijke verstoringen. U leert hoe u een neurotransmitters profiel van Braverman moet maken voor uw patiënten, hoe u de uitkomst moet interpreteren en hoe u een effectief behandelplan kunt maken.