VGBC2017 workshop | "Humus, een nieuwe vorm van prebiotica"

Humus is een organische stof, 100 % natuurlijk en komt voor in onze bodem. Vanuit de literatuur zien we in verschillende studies de positieve werking van humus en fulvinezuur in de darm en het lichaam.  Bij verschillende onderzoeken zien we duidelijk een verbetering van darmvillus en crypte. In deze lezing gaan we in op de gezondheid van de darm, wat dit betekent voor het lichaam en wat humus hierin kan betekenen.

De volgende punten worden besproken:

  • bacteriën
  • mycotoxines
  • glyfosaat
  • darmslijmlaag

Als de darm niet goed zijn werking kan doen heeft dit invloed op onze gezondheid. Humus laat duidelijk een positieve invloed zien op de werking van de darm. We zullen ook een casus bespreken van een atleet met prestatieproblemen.

Harry de Wild

Zeven jaar geleden kwam ik in aanraking met humus en fulvinezuur. Met name door onze hond zag ik redelijk snel de werking van fulvinezuur. Hierdoor werd ik geraakt en was erg verbaasd dat de producten onbekend zijn/waren terwijl er in de literatuur positief over wordt gesproken. We hebben toen, in samenwerking met een aantal universiteiten en hogescholen, een aantal onderzoeken opgestart bij landbouwhuisdieren om deze resultaten uit de literatuur te toetsen. Ook de veelvuldige studies vanuit China en de voormalige Oostblok landen geven ons meer informatie over de werking van humus en fulvinezuur bij de mens, met name over de invloed op de darmen. Veel therapeuten, artsen en hun cliënten hebben deze positieve werking van humus en fulvinezuur al mogen ervaren!

Ons motto is: gezonde bodem, gezond gewas, gezonde dieren, gezond mens!