VGBC2017 workshop | "Hoe kunnen we veroudering tegengaan?"

Eén van de belangrijke oorzaken van veroudering is de overmatige belasting van AGEs, ook wel advanced glycation endproducts of glycotoxinen genoemd, welke voornamelijk worden gevormd in voeding (exogene glycatie) en door metabole processen (endogene glycatie).

Juist diabetes kent een duidelijke verstoring in de glycolyse en juist die stoffen die hieruit worden gevormd, o.a. het zeer reactieve methylglyoxal (MGO), een dicarbonyl metaboliet, is een voorloper van de vorming van AGEs.

Het in ons bekende veld benoemde ‘Diabetes type 3’ is een directe beïnvloeding van AGEs in de hersenen.

Dicarbonyl-stress is een uiting van een verstoorde balans tussen abnormale toename van dicarbonyl-metabolieten en afbraak in het lichaam door enzymen. Deze carbonyl stress leidt tot een toename van AGEs, die tot een verstoorde proteïne- en DNA-modificatie verder bijdragen aan het ontstaan van cel- en weefselziekten.

Het is prof. Casper Schalkwijk die in zijn oratie tot de uitspraak komt: ’Ik voorspel u dat de komende jaren zal worden vastgesteld dat methylglyoxaal een prominente rol speelt in het ontstaan van hart- en vaatziekten en dat geldt niet alleen voor diabetespatiënten.’

Het is mede gekoppeld aan de inwerking op collageen (spieren, pezen, banden, bindweefsel, bloedvaten, slagaders, kraakbeen en botten.

In deze lezing wordt ingegaan op de rol die AGEs spelen op (versnelde) veroudering.

En met name op welke weefsels dit invloed heeft. Met de mogelijkheid om met voeding en voedingsstoffen hiermee invloed uit te oefenen op het terugdringen van AGEs.

Over de spreker

Jan Blaauw, directeur, coördinator en hoofddocent Ortho Linea

Jan heeft vanaf 1983 al interesse ontwikkeld voor de orthomoleculaire geneeskunde en heeft zich in de jaren bekwaamd op dit terrein door het volgen van opleidingen, schrijven van artikelen en boeken, het geven van thematische dagen, cursussen en lezingen. Hij heeft de Academie voor Natuurgeneeskunde in Bloemendaal gevolgd en afgerond in 1990. Hij was mede-coördinator en docent van 1994 tot 2005 van de Integrale Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde van de SOE, waarbij hij de laatste jaren een derde van de lessen voor zijn rekening nam. Verder was hij bestuurslid van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde) van 2000 - 2007. De laatste tijd schrijft Jan columns en artikelen voor diverse bladen en heeft nog steeds twee dagen per week consultatieve praktijk bij Praktijk Blaauw.