VGBC2017 workshop | "Wie en wat voeden wij door te eten?"

In deze lezing zal Bert Smeets vanuit een holistische invalshoek verschillende vormen van energie bespreken: beginnend met E = mc2 van Albert Einstein, gaande naar de stelling dat alles in het universum eigenlijk energie is en dat leven eigenlijk bewegende energie is.

Daarnaast gaat hij in op het klinisch en praktisch belang van energie voor onze gezondheid en hoe verstoorde energie kan leiden tot bijvoorbeeld vermoeidheid en pathologie. Kunnen we energetisch een situatie omkeren?

Tot slot zal een antwoord trachten te geven op vragen als: interfereert energie, hoe met energie om te gaan en hoe kunnen we energie aanwenden om onze gezondheid te optimaliseren en onder welke vormen kunnen we via voeding energie tot ons nemen?

Over de spreker

Bert Smeets heeft een osteopathiepraktijk in Riemst (België), gespecialiseerd in baby's en kinderen, preventieve osteopathie en topsportbegeleiding. Hij is sinds 1997 praktijkdocent in de osteopathie te Antwerpen en hij coacht therapeuten en bedrijfsleiders. Daarnaast werkte hij tussen 1992 - 2004 als Private Coach van diverse topatleten.