VGBC2016 Workshop | "Nutripsychiatrie in de psychiatrische praktijk"

Psychiater Jolieka Regterschot zal in haar workshop ingaan hoe de nutripsychiatrie in de praktijk een plek heeft gekregen binnen de poliklinische psychiatrische zorg van Lentis en het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP). Het CIP is geënt op de vier pijlers vanuit integrative medicine en biedt innovatieve zorg met een breed perspectief op gezondheid.

Het is een gespecialiseerde GGZ-afdeling met zowel een regulier als complementair behandelaanbod. De focus is gericht op gezondheid en welzijn en er wordt actief gewerkt aan het verminderen van klachten en het versterken van draagkracht. Het CIP betrekt patiënten actief bij de besluitvorming en uitvoering van de zorgbehoefte. CIP vindt het van belang dat patiënten een rol hebben in het nemen van beslissingen over hun diagnostiek en behandeling.

Centraal staat hierbij ook aandacht voor leefstijl, het doorbreken van ongezonde gewoontes op het gebied van beweging, voeding en balans tussen in- en ontspanning centraal. Meer invloed op je eigen gezondheid door het maken van andere keuzes.