VGBC2016 | "Visolie, wonderolie of slangengif voor het brein?"

Renate de Groot

Renate de Groot is Associate Professor aan de Welten Instituut, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Open Universiteit Nederland. Haar werkterrein zijn de biopsychologische determinanten (lichamelijke activiteit, voeding en slapen) van leren en cognitie in levenslang perspectief.

De Groot zal in haar keynote “Visolie, wonderolie of slangengif voor het brein?” ingaan op de werking van omega-3 vetzuren. Om het mogelijke werkingsmechanisme van de omega-3 vetzuren te begrijpen, gaat De Groot terug naar de basis. Aan de hand van het vetzuurmetabolisme en de mogelijke rol van de omega-3 vetzuren in de celmembraan moet helder worden waarom sommige vetzuren wel en andere niet werkzaam zouden zijn. Hierbij zal de focus liggen op hersenfunctioneren.

De Groot zal verschillende wetenschappelijke bevindingen met name rondom de invloed van omega-3-vetzuren op leren en cognitie bespreken. Daarbij zullen diverse valkuilen van wetenschappelijk onderzoek aangehaald worden, zoals gebrek aan een juiste controlegroep, verschil tussen visconsumptie en vetzuurstatus, design van het onderzoek, gebruik van valide neuropsychologische tests.

Aan het einde van deze presentatie bent u in staat een gefundeerde reflectie te geven of omega-3 vetzuren daadwerkelijk hersenfunctioneren beïnvloeden en aandoeningen van het brein genezen of kunnen voorkomen.