Inname B-vitaminen gerelateerd aan lagere kans metabool syndroom

Een Amerikaanse studie laat zien dat een adequate voorziening in folaat, B6 en B12 mogelijk het risico op de ontwikkeling van het metabool syndroom verkleint. De gevonden associatie gold zowel voor de inname als de serumconcentratie van de drie B-vitaminen. In dit prospectieve onderzoek over een periode van dertig jaar was het verband het sterkste voor folaat.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!