Voedingsgeneeskunde, jaargang 21 (2020), nummer 3

Dossier: mondgezondheid

Dossier

Kwik in amalgaam

Amalgaam, dat door tandartsen als vulling in tanden en kiezen werd gebruikt, is een bron van kwik. Kwik is zeer giftig en metingen tonen aan dat geringe concentraties kwikdamp uit vullingen kunnen vrijkomen. Meestal zijn er geen aantoonbare acute gezondheidsklachten na een amalgaambehandeling, hoewel op de lange termijn wél gezondheidsklachten kunnen optreden. Schadelijke gezondheidseffecten worden niet door iedereen onderkend.

Drugs, medicijnen en mondgezondheid

Hoe fijn stimulerende middelen ook kunnen zijn, de meeste brengen gezondheidsproblemen met zich mee. Soms mild, maar vaak ernstig of zelfs levensbedreigend. Ook voor de mondgezondheid kunnen tabak, alcohol en (hard)drugs grote gevolgen hebben. Hieronder komen deze drie categorieën aan bod. Wel dwingt het grote aantal recreatieve drugs dat op de markt is tot een selectie. Vervolgens wordt ingegaan op de effecten die voorgeschreven medicijnen kunnen hebben op mond en gebit.

Microbiota van de mond

De mond zit vol met micro-organismen, de orale microbiota. Verstoring van het microbiële evenwicht in de mond kan leiden tot uitgroei van orale pathogenen die ziekten als parodontitis en cariës veroorzaken. Er komt steeds meer onderbouwing voor een relatie tussen dysbiose in de mond en systemische aandoeningen. Er zijn al verbanden vastgesteld met de darm, het zenuwstelsel, het hart en de bloedvaten, en het hormoon- en het immuunsysteem. Beïnvloeding van het bacteriële evenwicht in de mond...

Remedies voor tong- en mondbrand

Het mondbrandsyndroom is een van die onbegrepen ziektebeelden die bijna niet te behandelen zijn. De oorzaken beginnen zich vaag af te tekenen. Zo variabel symptomen en klachten zijn, zo holistisch zal een behandeling er moeten uitzien. In dit overzicht staan we stil bij voedingssuppletie, voedingstekorten kruiden, acupunctuur en psychotherapie.

Oversmakelijk voedsel

Intuïtief weet iedereen die een beetje onderlegd is in voeding dat de obesitas- en gezondheidscrisis deels te maken heeft met het overvloedige aanbod van voedingswaren die buitengewoon smakelijk zijn. Smakelijk niet in culinaire zin, zoals de hoogstandjes in een sterrenrestaurant, wel voedsel dat snel naar binnengewerkt wordt en snel honger naar méér opwekt. Kortom, voedsel dat aanzet tot overconsumptie. Voedsel dat in de wetenschap aangeduid wordt met hyperpalatabel.

De naam zegt het al: de ziekte is chronisch. Met andere woorden: de patiënt geneest niet, hij blijft ziek. Toch schrijven wij artsen te goeder trouw een of meerdere geneesmiddelen voor. Als dit werkelijk een geneesmiddel zou zijn, zou het slikken ervan slechts tijdelijk zijn, totdat je van de ziekte af bent. En dat gebeurt kennelijk niet, want men slikt de medicijnen tot aan de dood en wanneer eerder gestopt wordt, komen de symptomen terug. Dat roept bij mij de vraag op: studeerden wij...

Nu meer mensen dan ooit geïnteresseerd zijn in hoe je kunt werken aan een optimale weerstand en het behoud van gezondheid, is goede voorlichting over voedingssupplementen geen overbodige luxe. Mede hierom lanceerde branchevereniging Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland (NPN) onlangs het online Informatiecentrum Voedingssupplementen & Gezondheid (IVG). Voedingsdeskundige Rinske van den Barg: “Wij kunnen wel communiceren over aannemelijke effecten.”

Probiotica voor de longen

Preventief gebruik van probiotica vermindert het risico op een luchtweginfectie en verkort de ziekteduur. Daarnaast kunnen de gunstige bacteriën de respons op een influenzavaccinatie verbeteren en verkleinen probiotica mogelijk de kans op het ontwikkelen van een longontsteking door kunstmatige beademing op de intensive care. Probiotica zijn daarom een zinvolle toepassing rondom infectieuze luchtwegproblematiek.

Voedingssupplementen en gezondheidszorgkosten

Het lijkt een onmogelijk te beantwoorden vraag: hoeveel kosten worden er bespaard als aanvulling van de voeding met supplementen gemeengoed wordt? Toch hebben gezondheidseconomen zich eraan gewaagd de mogelijke uitgavendaling in grote lijnen te berekenen. Daarnaast zijn er studies met gedetailleerde financiële kostenmodellen om de effecten na te gaan van de inzet van bepaalde voedingsstoffen om bepaalde ziekten te voorkomen. Zowel algemene als specifieke onderzoeken worden...

Anti-aging en vitamine K

De gezondheidsaspecten van vitamine K lijken veel verder te gaan dan die van de bloedstolling. Uit beschikbaar klinisch onderzoek blijkt dat een hoge vitamine K-status een beschermende rol speelt bij inflammatie- en mineralisatieprocessen, die geassocieerd zijn met de ontwikkeling en progressie van verouderingsziekten. Is vitamine K het super-micronutriënt van de toekomst dat ons gaat beschermen tegen het zogenoemde ‘inflamm-aging’?

Zout en auto-immuniteit

Een hoge zoutinname verhoogt de kans op (verergering van) hypertensie, hart- en vaatziekten (waaronder beroerte) en nierziekte, en is geassocieerd met een verhoogde sterftekans.1,2 Wetenschappers doen de laatste jaren veel onderzoek naar de effecten van een hoge zoutinname op het immuunsysteem. Inmiddels is er toenemend wetenschappelijk bewijs uit preklinische en enige klinische studies dat een hoge zoutinname niet alleen pro-inflammatoire effecten heeft, maar ook bij mensen met...