Paleo diet
Van paleo tot oervoeding
De evolutie van de inzichten over humane voeding

De industriële revolutie bracht een zeer abrupte wijziging
in voedingspatronen mee, nog veel ingrijpender dan de
landbouwrevolutie zo’n 10.000 jaar geleden. De industrialisering
van de westerse voeding, de massale ontwikkeling en toevoeging
van lichaamsvreemde stoffen bleef niet zonder gevolgen.
‘Beschavingsziekten’ sloegen ongenadig toe: de incidentie aan
hart- en vaatziekten, hypertensie, diabetes, kanker en vele
andere nam epidemische vormen aan, en is nog steeds stijgende. De
medische vooruitgang kon daar tot nu toe niets aan veranderen, en
spitst zich toe op symptoombehandeling en langer in leven houden
van zieke mensen. De lange levensduur waar de moderne mens van
‘geniet’ is vooral gekenmerkt door vele decennia van
morbiditeit.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!