De lever en gezondheidsongelijkheid
Globaal en sociaal

Leverkanker (hepatocellulair carcinoom) is een van de meest voorkomende kankers ter wereld, en de derde meest dodelijke. Bijzonder aan deze kanker is dat de oorzakelijke factor vaak duidelijk is: virale hepatitis, alcohol en/of leefstijl. Drie factoren die afwendbaar zijn, drie factoren met een maatschappelijke inslag.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!