Veel gebruikte medicijnen hebben een negatief effect op de werking van vitamine K2

Bepaalde veel gebruikte medicijnen kunnen in potentie de aandoening verergeren waarvoor ze voorgeschreven zijn. Dit kan gebeuren door interacties met nutriënten of andere lichaamseigen stoffen. Nu het in de klinische praktijk nog sterk onderschatte belang van vitamine K voor de gezondheid van hart en bloedvaten duidelijk naar voren is gekomen uit recente publicaties, is het zinvol om eens stil te staan bij medicijnen die veel worden voorgeschreven bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen of met een hoog risico daar op, en tegelijkertijd een negatief effect kunnen hebben op de werking van vitamine K.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!