Decision making | Deel 1
Neurobiologie en rol bij ziekte(preventie)

Beslissingen nemen is een van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste allostatische capaciteit van de mens. Allostatische capaciteit is de bekwaamheid om na een stressvolle gebeurtenis binnen korte tijd de homeostase te herstellen op cellulair of systemisch niveau.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!