Natuurlijke bestrijding van virussen

De behandeling van zowel acute als chronische virale infecties is zowat braakliggend terrein in de reguliere geneeskunde. Er is weinig aandacht voor in de medische opleiding: op symptoombehandeling na zijn er nauwelijks protocols. Naast sanitatie wordt alle hoop gesteld op vaccinatie en antivirale middelen, maar die zijn duur en nauwelijks effectief, en hebben veel ongewenste effecten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!