Ontwikkeling van het immuunsysteem bij kinderen
In relatie tot gezondheid, vaccinaties, gedragsproblemen, autisme, ADHD ...

Er zijn heel wat kritische periodes in de ontwikkeling van de immuniteit, er kan veel fout gaan, en de gevolgen hiervan worden meestal zwaar onderschat, alhoewel ze bepalend zullen zijn voor leven en gezondheid van het kind, en later de volwassene.

De kwaliteit van het immuunsysteem van het kind wordt eigenlijk al bepaald vóór de conceptie, met wat het kind meekrijgt van moeder (én vader). Daarom is de voedings- en gezondheidstoestand van de moeder zowel vóór als tijdens de zwangerschap primordiaal. Maar ook geboorte, (borst)voeding, en de latere voeding en leefomstandigheden zijn belangrijk voor de maturatie van de darm en het immuunsysteem. Op een bepaald ogenblik moeten deze 'afgerijpt' zijn. Afwijkingen hiervan kunnen zware pathologieën tot gevolg hebben, van ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD, tot zelfs het ontwikkelen van tumoren.

De steeds stijgende incidentie van immuungerelateerde kinderziekten en allergieën, astma en recurrerende oorontstekingen, tot diabetes 1 en zelfs kanker, werpt de prangende vraag op waarom het humane immuunsysteem niet meer in staat is om deze te voorkomen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!