Engelbert Valstar
Selectieve verontwaardiging

Mag een arts, die een patiënt niet behandelt maar toch van een
der behandelende artsen informeel informatie over deze patiënt
krijgt, behalve trachten zich een mening over deze patiënt te
vormen, deze informatie en zijn opinie hierover aan derden ten
beste geven? Hierbij moet een arts dan om te beginnen zich
realiseren dat voor het vormen van een medische opinie voldoende
informatie noodzakelijk is. Voor de direct behandelende artsen
geldt natuurlijk in principe zonder meer het beroepsgeheim. Als
niet behandelend arts mag je die informatie dus feitelijk niet
eens krijgen. Ik ben van mening dat ook wanneer je als niet
direct behandelend arts informatie over een patiënt krijgt en die
je dus eigenlijk niet mag krijgen, je gebonden met aan het
medisch beroepsgeheim.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!