Ouderenzorg
Sluiting van bejaardenhuizen en ander naderend onheil van VWS

In deze (kredietcrisis)tijd wil de overheid heel streng bezuinigen. Iedereen weet dat de toenmalige minister-president Herman Colijn verweten werd dat hij in de dertiger jaren te fors bezuinigde en dat dit de economische crisis van die tijd verergerd heeft. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, toen het ook niet zo goed ging, werd er minder bezuinigd en meer door de overheid geleend. De beroemde econoom John Maynard Keynes was toen ‘in’ (de overheid moet als het economisch minder goed gaat een anti-cyclische budgetpolitiek voeren, dus minder bezuinigen, de belastingen verlagen en ter dekking van de overheidsuitgaven meer lenen), terwijl de eveneens befaamde econoom Milton Friedman daarentegen (heel strak bezuinigen bij laagconjunctuur ; beperk het aangaan van schulden door de Staat) ‘uit’ was. Ik vind dat we heden ten dage Keynes moeten volgen, met dien verstande dat er tegenover het in omloop gebrachte geld genoeg tegenwaarde in de samenleving moet zijn (goud is toch al lang de enige dekking niet meer). Geld moet rollen! Ik ben dus een Keynesiaan. Te meer heb ik vertrouwen in de ideeen van Keynes omdat hij ook een briljant econometrist was. Friedman was overigens niet tegen het bijdrukken van geld, maar daar toch veel strenger in dan Keynes. Ik vind dat Brussel nu te veel Friedman volgt en daardoor de krediet-/economische crisis verergert. Bij het beleid mag geen rol spelen dat bij meer circulerend geld de verschillen in rentetarieven relatief sterk zouden kunnen dalen!!

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!