Folaattekort en depressie

Uit onderzoek is gebleken dat bij patiënten met depressieve klachten de folaatspiegels vaak verlaagd zijn. Een foliumzuurtekort gaat gepaard met ernstigere klachten en een slechtere reactie op de behandeling met antidepressiva. Het verbeteren van de folaatinname en andere B-vitaminen zou mogelijk depressieve gevoelens verlichten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!