DNH Praktijk en Research

Praktijk De Nieuwe Ham heeft haar naam te danken aan de ontstaansplek, een boerderij, vlak bij de ham toren, het enige overblijfsel van het vroegere landgoed Den Ham. De praktijk draagt nog altijd deze naam en DNH research is daar een onderdeel van. Het ontstaan van de praktijk is nu 30 jaar geleden. De Nieuwe Ham is de praktijk waar de beginselen van de UMF Therapie zijn ontstaan. Door onderzoeken van zowel regulier als natuurgeneeskundig geschoolde specialisten uit verschillende disciplines steeds te toetsen aan de praktijk van de voorschrijver ontstaan producten die voldoen aan de behoefte van de therapeut van nu. DNH Research brengt deze middelen op de markt.

Missie

Wij willen met onze unieke benadering van ziek-zijn (inter)nationaal de kwaliteit van leven vergroten. Met onze benadering, waarbij de oorzaak centraal staat, zijn wij met onze frequentietherapie voor velen een second opinion. Wij leveren een bijdrage aan kwalitatief hoogwaardige aanvullende gezondheidszorg en bieden een groeiende groep mensen nieuwe kansen op herstel. Onze benadering verschaft huidige en toekomstige therapeuten in de aanvullende gezondheidszorg, innovatieve en unieke kennis en een optimale behandelingsmethode.

Drs. Broekhuyse.

Drs. Broekhuyse is sinds ´71 arts. Hij is de grondlegger van DNH Praktijk & Research, het is de kern van zijn werk. Naast zijn werk als verzekeringsgeneeskundige en arts bouwde hij een complementaire behandelmethode op. Deze werd met de jaren uitgebreid met acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, bioresonantie, chelatietherapie. Door de goede dingen uit deze vele therapieën te benutten komt een sterke onderzoek- en behandelmethode tot stand. Drs. Broekhuyse heeft naast een drukke praktijk, ook drie boeken geschreven.

Drs. Broekhuyse is reeds vaak als spreker uitgenodigd op diverse buitenlandse congressen zoals Chicago, Colorado, Mainz (Health and Aging). Hij is daarnaast ook door de NIH (national institute of health) in Washington erkend als cancer researcher, en uitgenodigd op het CAM congres bij de NIH. Er volgen nog een reeks onderzoeken naar de diverse mogelijkheden van de UMFtherapie. Ook zijn de diverse vooruitlopende theorieën over de prebacteriën / oiden genaamd, door hem ontdekt, tegenwoordig ook in meerdere wetenschappelijke onderzoeken aangetoond, en vormen daarmee een aanvullend inzicht in de geneeskunde. De laatste jaren zijn er steeds meer geluiden over de virale link met ontwikkeling van kanker. Neem bijvoorbeeld baarmoederhals kanker, maag-slokdarmkanker. Vele therapeuten en artsen werken met zijn kennis en productontwikkelingen; kortom een onmisbare factor in de complementaire geneeskunde.